Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Curteanu Ala Mihai
15.817.04.33A
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi stabilită acţiunea asupra dezvoltării cognitive şi psihomotorii a copilului, a mediului socio-economic, factorilor medicali, psihologici pentru dezvoltarea PC şi deficitului neurodevelopmental la copilul prematur. Vor fi evaluate rezultatele sănătăţii şi neurodezvoltării copiilor prematuri dezagregate pe gen şi în funcţie de maturitatea biologică exprimată în săptămâni de gestație. Va fi evaluată morbiditatea şi neurodezvoltarea la copiii prematuri în funcţie de: gradul de lezare cerebrală; formele RDIU şi evoluţia peri- oadei neonatale precoce pe fundal de RDIU, corioamnionita maternă. Vor fi efectuate recomandări pentru programe educative speciale pentru părinţii cu copii prematuri în funcţie de profilul riscului. Va fi elaborată schema de conduită a prematurului în funcţie de maturitate: resuscitare şi conduită activă, îngrijiri developmentale timpurii, conduită paliativă. Va fi elaborat algoritmul de conduită pe termen scurt şi mediu clinico-paraclinic a copiilor prematuri care au suferit în perioada neonatală leziuni cerebrale.
2016
Va fi stabilită acţiunea asupra dezvoltării cognitive şi psihomotorii a copilului, a mediului socio-economic, factorilor medicali, psihologici pentru dezvoltarea PC şi deficitului neurodevelopmental la copilul prematur. Vor fi evaluate rezultatele sănătăţii şi neurodezvoltării copiilor prematuri dezagregate pe gen şi în funcţie de maturitatea biologică exprimată în s.g. Va fi evaluată morbiditatea şi neurodezvoltarea la copiii prematuri în funcţie de: gradul de lezare cerebral, formele RDIU şi evoluţia perioadei neonatale precoce pe fundal de RDIU, corioamnionita maternă. Vor fi efectuate recomandări pentru programe educative speciale pentru părinţii cu copii prematuri în funcţie de profilul riscului. Va fi elaborată schema de conduită a prematurului în funcţie de maturitate: resuscitare şi conduită activă, îngrijiri developmentale timpurii, conduită paliativă. Va fi elaborat algoritmul de conduită pe termen scurt şi mediu clinico-paraclinică a copiilor prematuri care au suferit în perioada neonatală leziuni cerebrale.
2017
Va fi elaborat protocolul naţional pe detecţia şi intervenţia timpurie bazat pe rezultatele studiului.Va fi efectuat sondajul nevoilor părinţilor cu copii din grup de risc pentru dezvoltarea patologiei cronice care va permite de a estima accesul şi calitatea intervenţiei timpurii, precum şi serviciilor sociale, psihologice, primite etc.
2015
606.3
2016
645.8
2017
600.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0