Abordări inovative în managementul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice versus intervenționale.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Carauş Alexandru Pavel
15.817.04.46A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va estima beneficiul denervării simpatice a arterelor renale versus tratament farmacologic asupra valorilor tensionale, funcției diastolice, indicilor de remodelare al miocardului ventriculului stâng și a evoluției fragmentului pro-BNP. Se preconizează o scădere a valorilor tensionale post procedural pe termen scurt şi lung și reducerea evenimentelor cardiovasculare majore în urma DSAR. Se va evidenția rata reacțiilor adverse la pacienții supuşi DSAR. Se vor obține date noi cu referire la valoarea predictivă a parametrilor: pro-BNP, aldosteron, catecolamine, oftalmoscopie, EcoCG, MAATA, CEM, USG organelor interne, dopplerografia arterelor renale, arteriografie renală, denervarea simpatică a arterelor renale. Se va constata gradul ameliorării indicilor funcționali și geometrici a cordului care caracterizează diastola, a nivelului sanguin de pro-BNP cu gradul de reducere a valorilor TA în dependență de schema de tratament abordată, DSAR versus tratament farmacologic.
2016
Se va estima beneficiului denervării simpatice a arterelor renale versus tratament farmacologic asupra valorilor tensionale, funcției diastolice, indicilor de remodelare al miocardului ventriculului stâng și a evoluției fragmentului pro-BNP. Se preconizează o scădere a valorilor tensionale post procedural pe termen scurt şi lung și reducerea evenimentelor cardiovasculare majore în urma DSAR. Se va evidenția rata reacțiilor adverse la pacienții supuşi DSAR. Se vor obține date noi cu referire la valoarea predictiva a parametrilor: pro-BNP, aldosteron, catecolamine, oftalmoscopie, EcoCG, MAATA, CEM, USG organelor interne, dopplerografia arterelor renale, arteriografie renală, denervarea simpatică a arterelor renale. Se va constata gradul ameliorării indicilor funcționali și geometrici a cordului care caracterizează diastola, a nivelului sanguin de pro-BNP cu gradul de reducere a valorilor TA în dependență de schema de tratament abordată, DSAR versus tratament farmacologic.
2017
Se va estimarea gradului ameliorării indicilor morfo-funcţionali a cordului care caracterizează diastola, a nivelului sanguin de pro-BNP şi gradul de reducere a valorilor TA în dependenţă de schema de tratament abordată.Se va evalua valorile predictive a markerului pro-BNP asupra dinamicii remodelării ventriculului stâng și disfuncției diastolice la pacienții cu hipertensiune arteriala rezistentă la tratament și corelarea ei cu nivelul micoalbuminuriei ca predictor de evaluare a afectării renale.Se va identifica beneficiul denervării simpatice a arterelor renale versus tratament farmacologic asupra valorilor tensionale, funcţiei diastolice, indicilor de remodelare a miocardului ventriculului stâng şi a evoluţiei fragmentului pro-BNP.Se vor obține date preliminare referitor la corelarea dintre gradul remodelării ventriculului stâng, disfuncția diastolică, variabilitatea şi profilul TA și afectării subclinice de organ țintă la pacienții din loturile medicamentoase.
2015
576.1
2016
600.1
2017
577.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0