Optimizarea strategiei și tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate și fracturilor multiple la pacienții cu traumatism toracic

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Kusturov Vladimir Ivan
15.817.04.10A
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va efectua analiza retrospectivă a datelor din arhiva IMU unde vor fi repartizaţi pacienţi pe grupe conform gravităţii traumatismului și metode- lor de diagnostic folosite. Se vor stabili cauzele şi termenele de dezvoltare a complicaţiilor - va fi urmărită dinamica schimbărilor clinice şi de laborator (indicelor hemostazei, nivelului D-dimerilor, procalcitoninei și citokinelor) în perioada spitalizării. Va fi efectuat studiul particularităţilor clinice şi diagnostice a lezării diafragmei, fracturilor grilajului toracic, fracturilor bazinului şi membrului pelvin asociate cu traumatism toracic. Se vor determina cauzele traumei, particularităţile semnelor clinice, diagnosticului şi conduitei terapeutice în grupa de cercetare şi de control. Vor fi prelucrate şi sistematizate rezultatele testelor laboratorii și create bazele de date ale pacienţilor.
2016
Studierea materialelor ştiinţifice publicate în care sunt elucidate probleme de diagnostic şi tratament al pacienţilor cu traumatism asociat al cutiei toracice, abdomenului si aparatului locomotor. Stabilirea direcţiilor de baza de dezvoltare a acestei probleme în cercetarea noastră.Analizarea retrospectivă a datelor din arhiva IMU unde vor fi repartizaţi pacienţi pe grupe conform gravităţii traumatismului şi metodelor de diagnostic folosite.Stabilirea cauzelor şi termenelor de dezvoltare a complicaţiilor: va fi urmărită dinamica schimbărilor clinice şi de laborator (indicelor hemostazei, nivelului D-dimerilor, procalcitoninei si citokinelor) în perioada spitalizării.Studierea particularităţilor clinice şi diagnostice ale lezării diafragmei, fracturile grilajului toracic, fracturile bazinului şi membrului pelvin asociate cu traumatism toracic.Determinarea cauzelor traumei, particularităţile semnelor clinice, diagnosticului şi conduitei terapeutice în grupa de cercetare şi de control.Prelucrarea şi sistematizarea rezultatelor testelor laboratorii. Crearea bazei de date a pacienţilor
2017
Va fi determinată tactiai de tratament chirurgical în leziunile organelor cutiei toracice şi abdomenului la pacienţii cu traumatism asociat şi fracturi multipleVa fi efectuată analiza comparativă a rezultatelor tratamentului chirurgical şi cu datele primite, va fi elaborat un algoritm de diagnostic şi tratament, care va fi îndreptat la micşorarea duratei preoperatorii şi la îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului al pacienţilor cu leziunile asociate ale cutiei toracice, traumatismul abdomenului şi fracturile aparatului locomotor.
2015
174.4
2016
183.1
2017
216.2
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0