Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zastînceanu Liubov Andrei
15.817.06.27A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi determinate direcțiile posibile de adaptare a procesului educațional universitar în scopul optimizării formării competențelor profesionale. Va fi elaborat modelul de dirijare a formării competențelor profesionale prin organizarea procesului de instruire adaptivă în învățământul cu frecvență la zi. Va fi elaborat modelul de dirijare a formării competențelor profesionale prin organizarea procesului de instruire adaptivă în învățământul cu frecvență redusă. Va fi descrisă metodologia de utilizare a modelelor elaborate.
2016
Structura conceptuală a unor cursurilor pentru blended learning elaborate pe platforma MOODLE pentru specialitățile Matematică și informatică, Informatică, Pedagogie în învățămîntul primar, Design Vestimentar Industrial. Lecții (activități pe platforma MOODLE) adaptive, corelate cu testele de diagnostică (pentru primele 5 unități de învățare). Activități interactive pe platforma MOODLE pentru primele 5 unități de învățare a cursurilor experimentale. Conținuturi pe platforma de învățare MOODLE distribuite pe module/unități de învățare pentru unele cursuri ale specialităților implicate în proiect. Date statistice privind calitatea și eficiența conținuturilor elaborate. Analiza statistică primară a rezultatelor primei etape ale experimentului.
2017
Va fi realizat experimentul pedagogic (în două etape, pe semestre) pentru cursurile experimentale elaborate de membrii echipei de lucru. Vor fi proiectate, ajustate și publicate (după necesitate) materiale didactice necesare pentru organizarea instruirii adaptive în cadrul proiectului. Vor fi organizate și realizate o serie de ateliere de lucru cu cadrele didactice universitare în vederea inițierii unei formări adaptive de sistem în USARB. Vor fi diseminate rezultatele cercetărilor prin participarea la o serie de conferințe internaționale și prin publicarea unor articole de sinteză în revistele de specialitate;Vor fi susținute o teză de doctor și o teză de licență la tematica proiectului, de către membrii echipei de proiect
2015
272.4
2016
285.5
2017
277.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0