Remedierea preventivă a însuşirilor stratului arabil degradat al cernoziomurilor din Moldova de Sud pentru implementarea sistemului de lucrare a solului No-till şi/sau Mini-till cu subsolaj.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cerbari Valerian Vasile
15.817.05.19A
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi fondat poligonul de cercetare-demonstrare pentru aprecierea efectului refacerii prealabile ale însușirilor degradate ale cernoziomurilor obișnuite din Moldova de Sud în scopul implementării sistemului de agricultură conservativă, bazat pe tehnologiile de lucrare a solului no-till și/sau mini-till cu subsolaj. Vor fi estimați indicatorii inițiali ai stării de calitate a solurilor pe variantele poligonului fondat.
2016
Vor fi obţinute date privind modificarea stării de calitate (însuşirilor fizice, chimice şi biologice) a stratului arabil degradat al cernoziomului obişnuit din Moldova de Sud în rezultatul încorporării în sol ca îngrăşământ organic a două recolte de masă verde de măzăriche; va fi apreciat sporul de recoltă a culturii de bază în rezultatul procedeului fitoameliorativ efectuat preventiv la implementarea sistemului conservativ de lucrare a solului.
2017
Vor fi determinate modificările în starea de calitate a cernoziomului după al II-lea an de utilizare sub cultura de bază după aplicarea în sol a 2 recolte de măzăriche ca îngrășământ verde pentru refacerea calității stratului arabil degradat în scopul implementării procedeului No-till de lucrare a solului; va fi apreciat sporul în recoltă în rezultatul încorporării în sol a 2 recolte de masă verde de măzăriche sub cultura de bază.
2015
1058.6
2016
1815.0
2017
1460.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0