Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acțiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bahnarel Ion Nicolae
15.817.04.05A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
În baza cuantificării multiple a concentraţiilor de radionuclizi în componentele mediului ambiental (apă, sol, materiale de construcţii, depuneri atmosferice, aerosoluri etc.) vor fi calculate dozele colective de expunere a populaţiei Republicii Moldova la radiaţii ionizante naturale, inclusiv la Radon şi vor fi elucidate zonele cu risc sporit pentru sănătate în acest sens. Va fi elucidată structura morbidităţii prin maladii oncologice şi elaborat un algoritm nou de evaluare a riscului asupra sănătăţii populaţiei a radiaţiilor ionizante. Va fi elu- cidată corelaţia dintre incidenţa maladiilor oncologice şi acţiunea factorului radiaţional. Va fi efectuată cartarea incidenţei maladiilor oncologice pe teritoriul republicii. Vor fi reactualizate normele naţionale de radioprotecţie a populaţiei, ceea ce repre- zintă o necesitate şi o prioritate conform recomandărilor UE şi OMS. Baza de date obţinută va fi utilă în cartarea radionuclizilor şi maladiilor oncologice pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea elaborării unor decizii şi măsuri menite să prevină îmbolnăvirile de cancer pulmonar şi alte tipuri de cancer. Vor fi puse în evidenţă atât dozele de iradiere ionizantă în activitatea instituțiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova, cât şi gradul de sporire a răspunsului Serviciului de Stat Sănătate Publică la accidente nucleare şi radiologice. Va fi elaborat proiectul de model al documentului de evidenţă corectă a dozelor de iradiere primite de pacienţi în timpul examenelor de radiodiagnostic. Vor fi elabo- rate recomandări ştiinţifice pentru introducerea unor noi niveluri de intervenţie la accidente de tip Nuclear/Radiologic în Normele Naţionale de Radioprotecţie.
2016
În baza cuantificării multiple a concentraţiilor de radionuclizi în componentele mediului ambiental (apă, sol, materiale de construcţii, depuneri atmosferice, aerosoluri etc.) vor fi calculate dozele colective de expunere a populaţiei Republicii Moldova la radiaţii ionizante naturale, inclusiv la Radon şi vor fi elucidate zonele cu risc sporit pentru sănătate în acest sens. Va fi elucidată structura morbidităţii prin maladii oncologice şi elaborat un algoritm nou de evaluare a riscului asupra sănătăţii populaţiei a radiaţiilor ionizante. Va fi elucidată corelaţia dintre incidenţa maladiilor oncologice şi acţiunea factorului radiaţional. Va fi efectuată cartarea incidenţei maladiilor oncologice pe teritoriul republicii. Vor fi reactualizate normele naţionale de radioprotecţie a populaţiei, ceea ce reprezintă o necesitate şi o prioritate conform recomandărilor UE şi OMS. Baza de date obţinută, va fi utilă în cartarea radionuclizilor şi maladiilor oncologice pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea elaborării unor decizii şi măsuri menite să prevină îmbolnăvirile de cancer pulmonar şi alte tipuri de cancer.Vor fi puse în evidenţă atât dozele de iradiere ionizantă în activitatea instituțiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova, cât şi gradul de sporire a răspunsului Serviciului de Stat Sănătate Publică la accidente nucleare şi radiologice. Va fi elaborat proiectul de model al documentului de evidenţă corectă a dozelor de iradiere primite de pacienţi în timpul examenelor de radiodiagnostic. Vor fi elaborate recomandări ştiinţifice pentru introducerea unor noi niveluri de intervenţie la accidente de tip Nuclear/Radiologic în Normele Naţionale de Radioprotecţie
2017
În cadrul cercetărilor vor fi stabilite mecanismele evoluţiei reacţiei imunologice a genotipurilor de animale (rozătoare) la acţiunea dozelor mici de radiaţii ionizante sub influenţa unor metaboliţi secundari (uleiuri esenţiale). Elucidarea mecanismelor în cadrul interacţiunilor menționate: genotip x factor radiostresogen x substanţe biologic active, va permite monitorizarea / prognozarea declanşării efectelor secundare în cadrul grupurilor de oncobolnavi, expuşi terapiei cu radiaţii ionizante, cu elaborarea măsurilor de diminuare a acestora.
2015
867.5
2016
908.0
2017
844.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0