Dezvoltarea metodelor şi sistemelor de monitorizare cu considerarea condiţiilor specifice ale zonei seismice Vrancea

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Stepanenco Nila Iacob
15.817.02.11A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Ca activitate de bază ştiinţifică de colectare şi agregare de informaţii despre seismele din regiune,vor fi înregistrate cutremurele Vrâncene,carereprezintă o permanentă ameninţare a teritoriului R. Moldova. Produsele principale – datele seismice autentice de la staţiile din teritoriul R. Moldova, informaţii complete conţinând date de sursă seismică, cataloage de cutremure, seismograme ale formelor de undă, accelerograme etc. - oferă instrumente de bază pentru reducerea riscului la cutremure şi îmbunătăţirea managementului de prevedere a dezastrelor. Împreună cu produsele obținute se prevede transmiterea informației valoroase „meta-seismologice” privind evenimentele recente către autorităţile guvernamentale, media şi publicul larg, cât şi diseminarea cunoștinţelor despre fenomenele seismice către populaţie. Va fi dezvoltat în continuare Sistemul Comun de Monitorizare cu INFP, România, cât şi algoritmul de predicţie pentru sistemul de avertizare timpurie în caz de cutremur puternic. Se vor furniza în continuare date seismice din teritoriul R.Moldova către Centrele Internaţionale.
2016
Va fi realizată monitorizarea seismicității teritoriului Republicii Moldova. Produsele principale vor fi datele seismice autentice din teritoriul Republicii, informaţiile complete despre sursa seismică, cataloagele de cutremure, înregistrările continue ale formelor de undă în termeni de viteză și accelerație, care stau la baza reducerii riscului la cutremure şi îmbunătăţirea managementului de prevenire a dezastrelor. Se va realiza informarea factorilor de decizie imediat după momentul producerii unui seism important, diseminarea informaţiilor despre cutremurele înregistrate către mass-media şi publicul larg prin intermediul canalelor de comunicaţie. Va fi dezvoltat în continuare Sistemul Comun de Monitorizare cu INFP, Romania, cât şi algoritmul de predicţie pentru sistemul de avertizare timpurie în caz de cutremur puternic. Se va realiza în continuare integrarea infrastructurii de monitorizare seismică națională în cadrul reţelelor europene şi internaţionale
2017
Monitorizarea seismicitatii teritoriului R.Moldova prin intermediul Retelei de statii seismice; completarea bancii de date alcătuită din înregistrările digitale ale evenimentelor locale, regionale şi teleseismice; se vor obţine în timp real formele de undă de la staţiile din teritoriu, cât şi de la cele din zona epicentrală, care vor fi procesate, analizate şi arhivate. Produsul de bază al cercetării sunt datele seismice autentice complete de la staţiile din teritoriul R.Moldova, care vor completa datele despre cutremurele vrâncene catalogate din anul 984.Se va realiza informarea operativă a factorilor de decizie la producerea evenimentelor seismice, diseminarea informaţiilor despre cutremurele înregistrate către mass-media şi publicul larg prin intermediul canalelor de comunicaţie.Va fi completată baza de date a parametrilor dinamici ai clădiririlor deja instrumentate cât și a construcțiilor noi din or.Chișinău, în baza metodologiei elaborate în cadrul Institutului. Datele vor fi utilizate la evaluarea stării tehnice, inventarierea şi paşaportizarea blocurilor locative.
2015
1917.4
2016
2053.7
2017
2052.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0