Studierea particularităților clinico-epidemiologice ale infecțiilor respiratorii virale acute cu optimizarea măsurilor de control și răspuns

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Scoferţă Petru Grigorie
15.817.04.02A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi apreciat nivelul morbidităţii prin gripă, IRVA (infecții respiratorii virale acu- te) şi SARI (pneumonii, bronhopneumonii) la diferite grupe de populaţie şi teritorii administrative şi evidenţiate grupele de populaţie cu risc sporit de infectare. Vor fi izolaţi agenţii patogeni (virali şi bacterieni) cu identificarea şi caracterizarea factorilor de virulenţă şi patogenitate, izolaţi din biosubstrate de la persoanele cu SARI. Vor fi evaluate şi comparate tulpinile de virusuri gripale şi bacteriene circulante în Republica Moldova cu virusurile gripale şi tulpinile bacteriene similare circulante în lume. Va fi stabilită poziţia virusurilor gripale în arborele filogenetic global şi apartenenţa lor la grupul genetic ce le caracterizează. Va fi evaluată rezistenţa/ sensibilitatea tulpinilor de virusuri gripale şi a tulpinilor bacteriene la remediile antimicrobiene (antivirale şi antibiotice de ultimă generaţie).
2016
Va fi apreciat nivelul morbidităţii prin gripă, IRVA (infecții respiratorii virale acute) şi SARI (pneumonii, bronhopneumonii) la diferite grupe de populaţie şi teritorii administrative şi evidenţiate grupele de populaţie cu risc sporit de infectare.Vor fi izolaţi agenţii patogeni (virali şi bacterieni) cu identificarea şi caracterizarea factorilor de virulenţă şi patogenitate, izolaţi din biosubstrate de la persoanele cu SARI.Vor fi evaluate şi comparate tulpinile de virusuri gripale şi bacteriene circulante în Republica Moldova cu virusurile gripale şi tulpinile bacteriene similare circulante în lume. Va fi stabilită poziţia virusurilor gripale în arborele filogenetic global şi apartenenţa lor la grupul genetic ce le caracterizează. Va fi evaluată rezistenţa/sensibilitatea tulpinilor de virusuri gripale şi a tulpinilor bacteriene la remediile antimicrobiene (antivirale şi antibiotice de ultimă generaţie).
2017
Va fi apreciată apartenenţa tulpinilor izolate la serotipurile şi grupele genetice de virusuri gripale cu evidenţierea sensibilităţii/ rezistenţei la remediile antivirale de ultima generaţie.Va fi evaluată seroprevalenţa marcherilor de clasa Ig M şi Ig G în serurile persoanelor imunizate şi nevaccinate contra gripei.
2015
923.6
2016
912.3
2017
800.2
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0