Studierea infecţiilor virale hemotransmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Spînu Constantin Ion
15.817.04.03A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi studiat nivelul morbidităţii şi factorii determinanţi în dezvoltarea procesului epidemic prin HVB, C şi G separat şi în asociere cu virusurile HTLV şi CMV la nivel naţional şi mondial. Vor fi selectate, analizate şi evaluate sursele bibliografice privind etiologia, epidemiologia măsurilor de control şi răspuns la infecţiile nomi- nalizate pe perioada a 5-7 ani precedenţi. Vor fi studiate şi identificate particularităţile clinicoepidemiologice, virusologice şi imunologice ale hepatitelor virale B, C, G separat şi în asociere cu virusurile HTLV, CMV la contingentele cu risc sporit de infectare în dependenţă de locul de trai, ocupaţie, vârstă, gen etc. întru evaluarea factorilor de risc asociaţi în transmi- terea acestor infecţii.
2016
Va fi studiat nivelul morbidităţii şi factorii determinanţi în dezvoltarea procesului epidemic prin HVB, C şi G separat şi în asociere cu virusurile HTLV şi CMV la nivel naţional şi mondial. Vor fi selectate, analizate şi evaluate sursele bibliografice privind etiologia, epidemiologia măsurilor de control şi răspuns la infecţiile nominalizate pe perioada a 5-7 ani precedenţi. Vor fi studiate şi identificate particularităţile clinico-epidemiologice, virusologice şi imunologice ale hepatitelor virale B, C, G separat şi în asociere cu virusurile HTLV, CMV la contingentele cu risc sporit de infectare în dependenţa de locul de trai, ocupaţie, vârstă, gen etc. întru evaluarea factorilor de risc asociaţi în transmiterea acestor infecţii.
2017
Va continua studierea şi evaluarea seroprevalenţei markerilor (serologici, molecular-biologici) virusurilor hepatitelor virale B, C, G separat şi în asociere cu virusurile HTLV (Human T-Lymphotropic Virus) şi CMV (citomegalovirus), la donatorii de sânge în dependenţă de teritoriu, vârstă, gen, profesie, factori de risc asociaţi în transmiterea acestor infecţii. Perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică cu optimizarea măsurilor de control şi răspuns la infecţiile virale hemo transmisibile prioritare incluse în studiu, în special pentru hepatitele virale B, C, G, identificate separat şi în asociere cu HTLV1/2 şi CMV.
2015
1319.6
2016
1307.0
2017
1264.9
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0