Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru
15.817.06.13A
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi realizat studiul privind structura și dinamica producției de conţinut ştiințific digital din Republica Moldova în perioada 2008-2014 și perspectivele până în 2020. Va fi efectuată analiza cost-beneficiu a regimului de acces deschis la conținutul digital științific al Republicii Moldova. Tabloul sinoptic al dezvoltării societății informaționale din Republica Moldova la momentul asocierii la Uniunea Europeană.
2016
Modelul conceptual al arhitecturii platformei-pilot; Recomandări tehnice pentru furnizorii şi beneficiarii de informaţii ai platformei-pilot; Specificaţii tehnice pentru serviciile web preconizate; Proiectul arhitecturii de referinţă a platformei-pilot. pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM.
2017
Operaționalizarea funcțiunilor de preluare, pe platforma-pilot, a referințelor și conținuturilor digitale disponibile, aferente revistelor științifice și manifestărilor științifice desfășurate în țară;operaționalizarea serviciilor de export de fișiere in format XML;asigurarea condițiilor de integritate și prezervare a fondului de conținuturi științifice digitale găzduit de platforma-pilot;operaționalizarea, în versiune beta, a serviciilor de căutare, accesare și extragere, a conținuturilor științifice digitale cu acces deschis;operaționalizarea, în versiune beta, a serviciului de suport pentru acreditarea revistelor științifice cu acces deschis;operaționalizarea, în versiune beta, a serviciului de atribuire a identificatorului digital DOI la articole, numere de reviste și reviste științifice cu acces deschis
2015
1732.5
2016
1628.5
2017
1844.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0