Implementarea alimentaţiei coloidale hidroponice în perioadele critice de dezvoltare a păsărilor exotice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Munteanu Andrei Ion
14.824.05.193T
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
BiotehnologieTransfer tehnologic2014-01-02 - 2014-12-31
2014
Vor fi pregătite încaperele conform normelor de crestere a struților. Se va procura 10 familii de struți. Se vaachiziționa 16850 kg furaje. Va fi introdusăalimentația coloidală prin metoda hidroponică, care reprezinta trecerea în suspensie coloidală a nutrețurilor administrate trecute prin moara cololidală, care disociaza în compuși ușor asimilabili de organismul animal.
2015
1.2.1 se vor construi şi se vor amenaja ocoale (gard şi brîu de beton în mărime de 288 m.) – costul total de 108503 lei; 1.2.2 montarea liniei electrice de 200 m – costul total de 11600 lei; 1.2.3 procurarea a 10 familii de struţi - 396826 lei; 1.2.4 procurarea şi instalarea incubatorului –142830 lei 1.2.5 efectuarea reparaţiei şi amenajarea a 216 metri patraţi hale – 73350 lei; 1.2.6 procurarea morii coloidale – 135430 lei; 1.2.7 procurarea abatorului mobil tip german(inox)- 2778859 lei- anul 2015 1.2.8 se vor capata 720 pui de struţi, care vor fi realizaţi în anul următor-2015.
2015
nnnnnnn
2014
837.2
2015
725.7
2014
904.6
2015
3172.7