Dezvoltarea proceselor inovaţionale în Incubatorul de inovare "Antreprenorul inovativ" şi a infrastructurii acestuia în anul 2014

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vozian Valeriu Ivan
1II
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2014-01-02 - 2014-12-31
2014
- se vor identifica noi idei de afaceri pentru plasarea noilor rezidenţi în cadrul incubatorului; - vor fi căutate noi surse de invesiţii pentru proiectele rezidenţilor; - vor fi organizate instruiri pentru rezidenţi şi alţi actori din sfera inovaţională; - vor fi organizate participările rezidenţilor la expoziţii, evenimente etc. şi prestate servicii de incubare pentru aceştia; - va fi editat catalogul rezidenţilor incubatorului; - va fi organizată „săptămâna inovaţiilor” în regiunea de nord a ţării.
2014
- asigurarea identificării şi evaluării a4-5 idei de afaceri (propunere de proiect); - asigurarea identificării şi recomandării pentru a fi incluşi în Incubatorul de inovare „Antreprenorul inovativ” nu mai puţin de 2-3 rezidenţi noi.
2014
157.2
2014
0.0