Sisteme de aşteptare cu priorităţi, cu schimb semi-Markov şi control în reţele complexe

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Mişcoi Gheorghe Constantin
13.820.08.06 STCU.F/5854
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2013-04-01 - 2015-03-31
2013
Vor fi elaborate şi clasifi cate modele cu schimb semi-Markov şi discipline noi de prioritate. Vor fi elaborate metode matematice şi vor fi obţinute caracteristicile probabiliste principale necesare analizei evoluţiei modelelor menţionate.
2014
Vor fi elaborate metode numerice şi algoritmi pentru modelarea caracteristicilor cu priorităţi şi schimb semi-Markov în evoluţia reţelelor complexe. Algoritmii elaboraţi vor fi realizaţi în limbaje moderne de programare şi vor fi testaţi pentru diverse legi de prioritate, repartiţii şi scenarii, inclusiv scenarii extremale.
2013
151.3
2014
163.7
2013
0.0
2014
0.0