Sistemul informaţional distribuit «DICOM Network»

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bogatencov Petru Petru
14.824.02.186T
RENAM A.O.
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2014
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
2015
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2014-02-16 - 2015-12-31
2014
Va fi elaborată arhitectura detaliată a sistemului cu achiziţiona-rea echipamentelor hardware şi software necesare. Vor fi elaborate: raportul privind elaborarea arhitecturii detaliate a sistemului informaţional; analiza echipamentului de bază şi softul pentru crearea sistemului; raportul privind pregătirea încăperilor Beneficiarilor pentru lucrări de instalare a echipamentului tehnic; raportul privind achiziţia resurselor tehnice şi resurselor de produse program (soft aplicativ şi sisteme de operare).
2015
Rezultatele principale preconizate pentru realizare în anul 2015 în cadrul proiectului constituie crearea, testarea şi implementarea sistemului informaţional distribuit de servicii medico-informaţionale SID «DICOM Network», ca suport inovativ în sfera ocrotirii sănătăţii pentru arhivarea şi evidenţa investigaţiilor imagistice cu asigurarea mobilităţii e-informaţiei în format DICOM, în conlucrare cu sistemele existente în instituţiile beneficiare (SII Hipocrate). Sistemul se prezintă ca un complex de elemente structurate, echipamente hardware şi software, persoane fizice, date şi procese informaţionale în vederea realizării unor obiective determinate pentru avansarea calităţii investigaţiilor medicale, utilizând tehnologiile de calcul distribuit GRID.
2014
300.0
2015
300.0
2014
300.0
2015
300.0