Sinteza si studiul complecsilor polinucleari ai metalelor s-nd-4f ca catalizatori in procese chimice, substante poroase si precursori ai nanomaterialelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lozan Vasile Ipolit - 2015
dr. Melnic Silvia Vasile - 2014
14.518.02.05A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Utilizând unele metale de tip 3d şi liganzi noi ce conţin atomii donori S, O, N, C, vor fi elaborate procedee de sinteză şi caracterizate combinaţii coordinative noi, ce modelează centrele active ale clusterului manganului din fotosistema II (PS II) şi hidrogenaze. Vor fi obţinuţi compuşi metalo-organici noi cu proprietăţi sorbtive pentru molecule mici (H2, CO2, N2, CH4 etc.)
2015
Vor fi obţinuți noi combinaţii complexe cu proprietaţi catalitice în unele procese chimice. Vor fi obţinute substanţe noi de natură poli- merică cu stabilitate chimică înaltă şi proprietăţi potenţial utile în procesele de stocare/separare a gazelor. Produsele intermediare și finale ale compușilor sintetizati vor fi investigate cu metode fizico- chimice de analiza (IR, RMN, CHN şi analiza cu raze X).
2014
268.6
2015
200.0
2014
0.0
2015
0.0