Basarabenii în timpul Primului Război Mondial (1914-1917)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Emilciuc Andrei Boris
14.819.06.01F
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Vor fi supuse valorificării izvoare istorice inedite de arhivă ce reflectă participarea basarabenilor în Primul Război Mondial. Vor fi realizate activități de elaborare a repertoriului bibliografic al problemelor ce ţin de participarea basarabenilor în Primul Război Mondial.
2015
Va fi alcătuită lista ostaşilor basarabeni căzuţi/răniţi în anii Primului Răz- boi Mondial. În vederea diseminării rezultatelor obţinute va fi publicat un volum privind geografia și localităţile de provenienţă al militarilor basara- beni căzuţi sau răniţi pe câmpurile de luptă.
2014
80.0
2015
80.0
2014
0.0
2015
0.0