Elaborarea principiilor monitoringului hidrobiologic complex al ecosistemelor tehnologice ale întreprinderilor energetice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Zubcov Elena Ion
14.820.18.02.01/U
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Vor fi sistematizate şi descrise schimbările radicale ale diversității biologice şi parametrilor fizico-chimici ai apei și apreciată influența termocentralei asupra Lacului de acumulare Cuciurgan care vor servi pentru elaborarea principiilor de monitorizare a acestui ecosistem.
2015
Vor fi elaborate principiile ştiinţifice ale monitoringului ecosistemelor acvatice afectate de funcţionarea întreprinderilor energetice; vor fi prezentate recomandări privind valorificarea durabilă a ecosistemelor acvatice şi diminuarea efectelor adverse ale Biofoulingului asupra obiectelor energetice.
2014
50.0
2015
50.0
2014
0.0
2015
0.0