Gripa, infecţii respiratorii virale acute IRVA, infecţii respiratorii acute severe SARI: optimizarea sistemului de supraveghere epidemiologică întru diminuarea impactului asupra sistemului de sănătate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Spînu Igor
14.819.04.09A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Va fi iniţiată optimizarea sistemului de supraveghere și evaluare a morbidității prin gripă, IRVA și SARI racordat la exigențele instituţiilor internaţionale și integrat în sistemele european (EuroFlu) și global (FluNet) de supraveghere și răspuns la infecțiile nominalizate, care va permite implementarea în timp real a măsurilor de control și răspuns, în special în situații de criză (epidemii, pandemii).
2015
Vor fi optimizate profilaxiile specifice ale gripei, ale tratamentului antiviral a bolnavilor cu gripă, IRVA și SARI, în special, a celor imunocompromiși, luând în considerare unele modificări genotipice și de rezistență la produsele antivirale a virusurilor gripale izolate în perioada prepandemică, pandemică și postpandemică. Va fi elaborat un sistem eficient de monitorizare a tulpinilor de virusuri gri- pale dominante/codominante, locul lor în arborele filogenetic global, sensi- bilitatea/rezistența la antivirale, apartenența la tulpinile candidate pentru a fi incluse în componența coctailului vaccinal pentru sezonul epidemic viitor.
2014
80.0
2015
80.0
2014
0.0
2015
0.0