Antioxidanti noi pentru diminuarea efectelor stresului oxidativ in hiperglicemie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Loghina (Beţ) Liudmila Piotr
14.820.18.04.06/U
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2014
Vor fi sintetizaţi câte10 derivaţi ai 3,4 - dihidropirimidin-2(1Н)-onei, ai 3-mercapto-5-metil-7-aril-7,8-dihidro-[1,2,4] triazolo [4,3-a] pirimidin-6-carboxilaților 20 compuşi sintetizaţi vor fi analizaţi fizico-chimic în privinţa confirmării structurii Compuşii obţinuţi vor fi cercetaţi în privinţa activității antioxidante prin metoda DPPH. Vor fi publicate 2 teze la conferinţe ştiinţifice şi 1 articol într-o revistă de specialitate.
2015
Vor fi sintetizaţi şi investigați cu metode fizico-chimice de analiză derivaţii 3-mercapto-5-metil-7-aril-7,8-dihidro-[1,2,4] triazolo[4,3-a]pirimidin-6-carboxilaților şi 3,4-dihidropirimi- din-2(1Н)-onei. Va fi studiată activitatea antioxidantă a acesto- ra.
2014
50.0
2015
50.0
2014
0.0
2015
0.0