Cooperativele şi dezvoltarea durabilă Într-o economie globală

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Şavga Larisa
12.220.20.07I
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Academia de Studii Economice din Bucureşti
European Retail Academy
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
0
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
2012
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-04-25 - 2012-12-31
2012
Vor fi întreprinse activităţi de organizare a manifestării ştiinţifice. Vor fi publicate materialele conferinţei într-o ediţie specială „Analele ştiinţifice ale UCCM”. Vor fi formulate recomandări privind noile oportunităţi în dezvoltarea cooperaţiei şi a cooperativelor, a transferului bunelor practici Internaţionale în sectorul cooperaţiei din Republica Moldova.
2012
15.0
2012
0.0