Solul ca patrimoniu mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de studii în experienţe de lungă durată pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia” la Bălţi, Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vozian Valeriu Ivan
12.220.20.09I
Universitatea din Berna, Elveţia
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
2012
Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-05-21 - 2012-12-31
2012
Vor fi întreprinse activităţi de pregătire a experienţelor. Va fi elaborat programul manifestării, redactate Materialele şi editate lucrările aprobate.
2012
20.0
2012
0.0