Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Abramciuc Valeriu
12.220.20.19 NI
Societatea Fizicienilor din Moldova
Liceul Teoretic „B.P. Haşdeu“, Drochia
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea de Stat din Moldova
2012
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-10-04 - 2012-12-31
2012
Vor fi elaborate programul şi invitaţiile pentru participanţi. Va fi redactată şi editată culegerea de materiale.
2012
20.0
2012
0.0