Conferinţa Internaţională Ştiinţifico- Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării"

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Stratan Alexandru Nicolae
12.220.20.06I
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-10-18 - 2012-12-31
2012
Vor fi elaborate pliante, postere, afişe şi alte materiale promoţionale în limbile română, engleză şi rusă. Vor fi recenzate şi selectate materialele prezentate, precum şi editată o Culegere de materiale.
2012
20.0
2012
0.0