Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şleahtiţchi Maria Nicolae
12.220.20.01I
Institutul de Filologie al AŞM
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
0
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
2012
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-11-29 - 2012-12-31
2012
Va fi realizat schimbul de opinii dintre specialişti din domeniul ştiinţelor limbajului şi ale literaturii, interesaţi de creativitatea linguală, de semn, precum şi de modul lui de funcţionare. Va fi identificată problematica creativităţii la toate nivelurile limbajului, conturînd specificul limbilor istorice şi al stilurilor individuale. Va fi promovată concepţia Coşeriană privind limbajul.
2012
15.0
2012
0.0