Academicianul I.A.Krupenicov – 100 de ani

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Leah Tamara G.
12.220.20.18 NI
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Academia de Ştiinţe a Moldovei
2012
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-04-09 - 2012-12-31
2012
Vor fi elaborate programul şi invitaţiile pentru participanţi. Va fi editată culegerea de articole ştiinţifice „I. A. Krupenicov – 100 de ani”. Va fi lansată cartea „Istoria pedologiei în Moldova” în limbile Română şi rusă.
2012
20.0
2012
0.0