Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Berzan Vladimir Petru
12.220.20.13I
Centrala hidroelectrică Costeşti-Stînca şi Concernul de stat „Apele Moldovei”
Î.S."Inspectoratul energetic de stat"
Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei
Centrala electrică cu termoficare (CET-Nord, Bălţi)
Centrala electrică cu termoficare (CET-2, Chişinău)
Centrala electrică cu termoficare (CET-1, Chişinău)
Termocom SA
Moldovagaz SA
Moldelectrica Î.S.
RED Nord S.A.
RED Union Fenosa S.A.
Ministerul Economiei, Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
2012
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-10-12 - 2012-12-31
2012
Vor fi elaborate planul de acţiuni, programul, invitaţiile pentru participanţi. Vor fi editate Materialele Conferinţei.
2012
20.0
2012
0.0