Metode fizice în chimia coordinativă şi supramoleculară, ediţia a XVII-a

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Turtă Constantin Ion
12.220.20.04I
Societatea Chimiştilor din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Academia de Ştiinţe a Moldovei
0
Institutul de Chimie al AŞM
2012
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-10-08 - 2012-12-31
2012
Va fi elaborat programul manifestării, editată culegerea de lucrări şi efectuate activităţile de organizare a conferinţei.
2012
20.0
2012
0.0