Conferinţa a XX-a la Matematică aplicată şi industrială

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cioban Mitrofan Mihail
12.220.20.05I
Societatea de Matematică din Republica Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Academia de Studii Economice din Moldova
0
Universitatea de Stat din Tiraspol
2012
Universitatea de Stat din Tiraspol
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-08-22 - 2012-12-31
2012
Va fi diseminată informaţia privind modul de desfăşurare şi tematica conferinţei. Vor fi redactate lucrările prezentate. Vor fi create posibilităţi de a publica rezultatele cercetărilor din instituţiile din ţară în reviste de circulaţie internaţională. Vor fi dezvoltate parteneriate între învăţământul superior, instituţiile de cercetare şi mediul de afaceri, pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ şi valorificarea eficientă a capitalului uman. Va fi extinsă cooperarea internaţională. Vor fi editate două volume ce vor include lucrările prezentate.
2012
20.0
2012
0.0