Fabricarea în serie a instalaţiilor de electroclorinare a apei potabile.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Calos Sergiu Sergiu
13.824.15.173T
Salonix-Teh SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Va fi elaborată documentaţia tehnică a instalaţiei-pilot de purifi care a apei potabile. Va fi elaborat software de dirijare SCADA (inclusiv PLC, panel operator ş.a.) pentru instalaţia-pilot. Va fi fabricat instalaţia pilot de purifi care a apei potabile.
2014
Vor fi elaborate: caietul de sarcini, documentația tehnică de executare a prototipului și software de dirijare SCADA (inclusiv PLC, panel operator ş.a.) pentru instalația pilot. Vor fi procurate componentele necesare pentru fabricarea instalației pilot. Va fi fabricată și dată în exploatare instalația.
2013
500.0
2014
500.0
2013
500.0
2014
500.0