INGINERIA CRISTALELOR LA CREAREA MATERIALELOR METALOORGANICE CU PROPRIETĂŢI COOPERATIVE

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Kravţov Victor Hristofor
14.518.02.04A
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2014-01-01 - 2015-12-31
2013
Vor fi fabricate materiale noi polimerice coordinative în baza metalelor Co, Zn şi Cd сu liganzi N,N-exobidentaţi şi chelanţi cu funcţie punte, cu acizi monocarboxilici şi piridilaldoxime. Va fi stabilită structura atomo-cristalină a cristalelor prin studiul cu raze X, vor fi obţinute caracteristicile spectrale pentru un şir de compuşi, va fi cercetată structura electronică, proprietăţile mecanice, magnetice, luminescente şi vor fi identificaţi factorii ce pot influenţa dimensionalitatea şi structura polimerilor. Va fi stabilită corelaţia dintre proprietăţile mecanice şi structura lor atomo-cristalină. Vor fi fabricate materiale noi metaloorganice cristaline de tip monomer, dimer şi polimer în baza metalelor Ni, Cu, Zn şi Cd cu liganzi N,N-exobidentaţi şi chelanţi cu funcţie punte, cu acizi mono- şi dicarboxilici, acetilacetonă şi piridilaldoxime. Va fi stabilită structura lor atomo-cristalină şi supramoleculară, vor fi obţinute date referitor la proprietăţile magnetice, luminescente şi adsorbtive. Vor fi stabiliţi parametrii legăturilor fine (parametrii legăturilor de hidrogen şi a interacţiunilor fine de tipul •, C-H••• ş.a.) din cristale, care vor evidenţia influenţa acestora asupra arhitecturii supramoleculare rezultante.
2014
Vor fi fabricate materiale noi polimerice coordinative în baza metalelor Co, Zn şi Cd сu liganzi N,N-exobidentaţi şi chelanţi cu funcţie punte, cu acizi monocarboxilici şi piridilaldoxime. Va fi stabilită structura atomo-cristalină a cristalelor prin studiul cu raze X, vor fi obţinute caracteristicile spectrale pentru un şir de compuşi, va fi cercetată structura electronică, proprietăţile mecanice, magnetice, luminescente şi vor fi identificaţi factorii ce pot influenţa dimensionalitatea şi structura polimerilor. Va fi stabilită corelaţia dintre proprietăţile mecanice şi structura lor atomo-cristalină. Vor fi fabricate materiale noi metaloorganice cristaline de tip monomer, dimer şi polimer în baza metalelor Ni, Cu, Zn şi Cd cu liganzi N,N-exobidentaţi şi chelanţi cu funcţie punte, cu acizi mono- şi dicarboxilici, acetilacetonă şi piridilaldoxime. Va fi stabilită structura lor atomo-cristalină şi supramoleculară, vor fi obţinute date referitor la proprietăţile magnetice, luminescente şi adsorbtive. Vor fi stabiliţi parametrii legăturilor fine (parametrii legăturilor de hidrogen şi a interacţiunilor fine de tipul •, C-H••• ş.a.) din cristale, care vor evidenţia influenţa acestora asupra arhitecturii supramoleculare rezultante.
2015
Vor fi obţinuţi atât compuşi cu nuclearitate mică în baza metalelor de tranziţie сu oxime şi baze Schiff ca precursori ai materialelor po- limerice coordinative, clusteri homo- şi heterometalici ai metalelor din blocul d şi f, cât şi materiale cristaline polimerice în baza lor. Luând în consideraţie principiile ingineriei cristalelor, numărul vari- at al atomilor de metal şi al poziţiilor coordinative potenţial deschise pe suprafaţa clusterilor, se va determina algoritmul de coordinare al acestora în calitate de bloc structural. Se va stabili structura atomo- cristalină şi vor fi obţinute date referitor la proprietăţile magnetice, luminescente şi adsorbtive.
2013
150.0
2014
150.0
2015
150.0
2013
0.0
2014
0.0
2015
0.0