Colectarea deşeurilor piscicole şi cerealiere, prepararea adausului proteico-furajier

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vozian Valeriu Ivan
13.824.14.176T
ÎI „Gavaziuc David“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Transfer tehnologic2013-01-01 - 2013-12-31
2013
Va fi elaborată tehnologia avansată de preparare a adausurilor proteico-furajer. Va fi efectuată instalarea, montarea şi reglarea utilajului, echipamentului tehnologic. Se va produce adausul proteico-furajer.
2013
303.6
2013
280.0