Implementarea în piscicultura autohtonă a policulturii noi cu obiectul economic valoros - somnul european

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Domanciuc Vasile Ivan
13.824.14.177T
Filiala din Cubolta a Î.S.”Acvacultura-Moldova”
Filiala din Teleneşti a Î.S.”Acvacultura-Moldova”
S.A.”Piscicola Nord”
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Институт рыбного хозяйства НАНБ
Institutul de Cercetari de Piscicultura, Acvacultura si Irigatii, HAKI
Universitatea Agrara de Stat din Herson
2013
Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Transfer tehnologic2013-01-01 - 2013-12-31
2013
Vor fi completate loturile de reproducători cu remonţi de vârstă superioară al somnului european. Vor fi obţinuţi larve şi alevini al somnului european. Vor fi apreciate caracteristicele reproductive ale reproducătorilor. Vor fi elaborate şi aplicate recomandări de optimizarea a condiţiilor de creştere cu metode semi-extensive, intensive a puietului de o vară. Va fi crescut materialul de populat pentru comercializare.
2014
nnnnn
2013
200.0
2014
300.0
2013
200.0
2014
300.0