Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării ultrasonografice a zonei hepato-pancreato-biliară (SONARES 13)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Gaindric Constantin Victor
13.824.18.170T
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Centrul Medical "ANAMARIA-MED" SRL
2013
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
2014
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Sănătate şi BiomedicinăTransfer tehnologic2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Va fi implementat un sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării ultrasonografi ce a zonei hepatopancreato- biliare Sonares 13. Clinicianului se va oferi un suport informatic la toate etapele procesului decizional clinic, care în prezent nu are analogie în lume.
2014
Va fi elaborat raportul privind testarea în practică clinică reală a SONARES 13 la examinările colecistului şi pancreasului. În final va fi obținut Sistemul SONARES 13 ajustat la cerinţele, practicile existente şi preferinţele clinicienilor Beneficiarului privind examinarea ultrasonografică ale ficatului şi căilor biliare. Va fi elaborat raportul privind testarea în practica clinică reală a SONARES 13 la examinările ficatului şi căilor biliare. Va fi elaborat raportul privind evaluarea eficienţei utilizării SONARES 13, precum documentaţia necesară şi raportul final.
2013
400.0
2014
450.0
2013
500.0
2014
450.0