Noi aplicații ale esterilor metilici ai acizilor biciclohomofarnesenici în sinteza compușilor biologic activi

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Grinco Marina Chiril - 2014
dr. Edu Carolina Gheorghe - 2013
13.819.05.13F
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2013-01-02 - 2014-12-31
2013
Vor fi studiate posibilităţile de funcţionalizare ale esterilor metilici ai acizilor biciclohomofarnesenici. Va fi obţinut esterul metilic al acidului 13,14,15,16-tetranorlabd-8(9)- en-7-oxo-12-oic, va fi optimizată metoda de obţinere a drimenonei utilizând metode chimice neconvenţionale.
2014
Va fi efectuată oxidarea Baeyer-Williger a cetoesterului şi drimenonei în lactonele respective – compuşi cu potențială activitate biologică. Va fi obţinut 13,14,15,16-tetranorlabd-7-en-6α,9α,12,17-tetraolul– compus tetranorlabdanic polifuncţionalizat în ciclul B, analog al antibioticelor naturale, periniporinele A şi B. Va fi testată activitatea biologică a compuşilor noi obţinuţi.
2013
85.0
2014
85.0
2013
0.0
2014
0.0