Studierea aspectelor epidemiologice imunologice virusologice şi de profilaxie ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale parenterale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Guriev Vladimir Alexandr
13.819.19.10A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2013-01-02 - 2014-12-31
2013
Va fi studiat nivelul morbidităţii şi factorii determinanţi în dezvoltarea procesului epidemic prin HVB, C şi D la persoanele infectate cu HIV. Vor fi obţinute şi analizate rezultatele preliminare privind particularităţile imunologice şi virusologice ale hepatitelor virale parenterale la persoanele infectate cu HIV.
2014
Vor fi obţinute şi analizate rezultatele privind particularităţile imunologice şi virusologice ale hepatitelor virale parenterale la persoanele infectate cu HIV. Vor fi studiate particularităţile profilaxiei specifice şi nespecifice ale hepatitelor virale parenterale la persoanele infectate cu HIV.
2013
85.0
2014
85.0
2013
0.0
2014
0.0