Identificarea oportunităţilor şi obstacolelor pentru integrarea întreprinderilor în clustere în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vinogradova Natalia Vladimir
13.819.18.08A
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2013-01-02 - 2014-12-31
2013
Vor fi cercetate aspectele funcţionarii şi susţinerii clusterelor întreprinderilor în ţările străine, cu accent pe statele UE. Va fi efectuată analiza situaţiei din Republica Moldova privind identifi carea oportunităţilor de intensifi care a cooperării întreprinderilor, care posedă potenţial de creare a clusterelor.
2014
Vor fi identificate oportunităţile şi barierele în crearea clusterelor în Republica Moldova. Vor fi elaborate propuneri, orientate spre depăşirea barierelor şi sporirea oportunităţilor în crearea clusterelor.
2013
80.0
2014
80.0
2013
0.0
2014
0.0