Moldova in contextul civilizatiei romanesti si peninsula Italiei. Studiu comparativ al proceselor de modernizare in cele doua zone ale ariei Mediteranei. 1800-1950

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia Mihai
13.820.17.01/ItA
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte bilaterale
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2020-01-01 - 2014-12-31
2013
Identificarea problemelor ce ţin de procesele de modernizare în cele două zone: Mediterana şi aria bazinului Mării Negre. Participarea şi prezentarea în plen a comunicării ştiinţifi ce la Congresul Internaţional al Institutului de Istorie Economică „F. Datini” Prato – Italia. Organizarea şi desfăşurarea Conferinţelor Ştiinţifi ce Internaţionale în problemele planifi cate. Schimb de opinii, pregătirea şi elaborarea tematicilor pentru participarea în cadrul proiectelor Europene, Programul Marie Curie. Se vor stabili modalităţi noi de aplicare în diverse doze, combinaţii compatibile între mostrele de substanţe exometabolite în concordanţă cu pragul economic de daună, densităţi larvare invasive, fazele de creştere şi dezvoltare a plantelor.
2014
Valorificarea competenţelor de cercetare din ambele echipe. Întâlniri de lucru ale conducătorilor de proiect cu reprezentanți ai altor institute de cercetare din domeniu în vederea creării consorţiumului ştiinţific de cercetare. Promovarea schimbului de experienţă şi a tematicilor de interes comun în cercetarea istorică. Analiza, sinteza şi evaluarea elaborărilor ştiinţifice. Se planifică elaborarea şi prezentarea la concurs a unui proiect comun de cercetare în cadrul Programului „Marie Curie”.
2013
65.0
2014
65.0
2013
0.0
2014
0.0