Designul si sinteza chimică a inhibitorilor moleculari cu proprietăti biomedicale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Gulea Aurelian Petru
13.820.08.01/RoF
Universitatea de Stat din Moldova
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Se vor asambla molecule noi de provenienţă organică şi în bază de derivaţi nonsteroidieni. Noutatea constă în faptul că acestea posedă proprietăţi anticancer (activitate majoră de inhibiţie a agentului la concentraţii de 10-6-10-7 mol/L) şi totodată ca potenţiali liganzi reacţionează spre a forma metalocomplecşi ca sursă de noi agenţi de inhibiţie cu o activitate anticancer sporită. Se va stabili structura inhibitorilor de proliferare a celulelor de cancer, utilizând spectroscopia [IR, RMN (1H, 13C)], spectrometria de masă şi analiza cu raze X.
2014
Vor fi obţinute date importante referitor la particulari¬tăţile structurale şi metabolice ale proceselor regene¬ra¬torii în ficat în procesul de regresie a cirozei hepatice şi a cancerului mamar.
2013
100.0
2014
100.0
2013
0.0
2014
0.0