Compusi coordinativi ai elementelor de tranzitie pe baza de liganzi polidentati flexibili ca agenti biologic activi si precursori pentru materiale oxidice.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şova Sergiu Gheorghe
13.820.18.05/RoA
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2013-01-01 - 2014-11-30
2013
Vor fi sintetizaţi complecşi noi ai fierului, zincului şi cuprului cu liganzi polidentaţi conţinând fragmente siloxanice/silanice . Va fi determinată componenţa lor chimică şi vor fi caracterizaţi cu metode contemporane de studiu prezente în IC AŞM. Vor fi pregătite spre publicare rezultatele ştiinţifice obţinute. Vor fi stabilite procedee de obţinere a preparatelor cu acțiune antioxidantă performantă din biomasa microbiană sub acţiunea compuşilor.
2014
Elaborarea metodelor de sinteză a complecşilor Mn, Ni şi Co cu liganzi polidentaţi conţinând fragmente siloxanice. Determinarea componenţei şi caracterizarea spectrală a compuşilor sintetizaţi. Familiarizarea membrilor echipelor din proiect cu tehnica şi metodele de lucru a partenerului. În baza rezultatelor testărilor microbiologice vor fi stabiliţi compuşii şi concentraţiile acestora care pot fi aplicaţi în scopul modelării activităţii antioxidante a cianobacteriei Spirulina platensis.
2013
100.0
2014
100.0
2013
0.0
2014
0.0