Dezvoltarea si aplicarea de metode statistice pentru caracteristica seriilor temporale ale cutremurilor de pămînt si microseismelor, inregistrate în teritoriul Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Alcaz Vasile Gheorghe
13.820.08.03/ItF
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Vor fi elaborate modele noi geologo-geofizice, tipice condiţiilor de amplasament, caracteristice teritoriului Republicii Moldova terenurilor; Vor fi obţinute cunoştinţe noi privind influienţa condiţiilor locale de teren asuplra componenţei spectrale şi amplitudinei deplasărilor, vitezei şi acceleraţiei mişcărilor seismice.
2014
Vor fi efectuate înregistrări ale microseismelor pe sectoare cu condiții geologo-geofizice contraste. Vor fi evidențiate particularitățile seriilor temporale ale microseismelor din teritoriul Republicii Moldova.
2013
65.0
2014
65.0
2013
0.0
2014
0.0