Complecşi ai nichelului şi fierului ca modele ale centrului activ al hidrogenazelor.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Turtă Constantin Ion
13.820.08.01/FrF
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Vor fi însuşite noi procedee şi metode de studiu, pe care le folosesc specialiştii din domeniu în laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe ale Axi-Universităţii din Marsellie şi vor fi implementate în laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite. Prin accesul larg la bazele de date ştiinţifi ce ale partenerilor francezi se va consulta literatura ştiinţifi că mondială din domeniu. Vor fi obţinuţi liganzi noi în baza derivaţilor 4-feniltiosemicarbazidelor şi α-dicetonelor şi complecşi noi ai nichelului, fi erului cu aceşti liganzi, care modelează în prima aproximaţie centrele active ale hidrogenazei [NiFe]. Vor fi caracterizate proprietăţile fi zico-chimice ale compuşilor obţinuţi, inclusiv a celor catalitice în procesul de fotoliză a apei.
2014
Vor fi însuşite noi procedee şi metode de studiu, pe care le folosesc specialiştii din domeniu în laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Marsellie şi vor fi implimentate în LCBANC. Vor fi obţinuţi linganzi fosfonici şi compuşi complecşi ai acestora Vor fi caracterizate priorităţile fizico-chimice ale compuşilor obţinuţi, inclusiv ale celor catalitice în procesul de fotoliză a apei.
2013
50.0
2014
50.0
2013
0.0
2014
0.0