Instrumente asistate de calculator pentru diagnosticare şi clasificare a stadiilor precoce ale bolii ficatului gras non-alcoolic cu modele predictive de stabilire a riscurilor de complicaţii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Gaindric Constantin Victor
13.820.18.02/GA
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2013-04-15 - 2015-10-01
2013
Va fi analizată şi explorată informaţia medicală de bază privind diagnosticarea stadiilor precoce ale bolii fi catului gras nonalcoolic (BFGNA). Proiectarea structurii generale a instrumentarului CATDC-NAFLD. Va fi completată baza de date şi baza de cunoştinţe cu datele şi cunoştinţele achiziţionate. Vor fi dezvoltate modelele predictive generale ale stadiilor precoce de progresare a BFGNA.
2014
Va fi creat prototipul instrumentelor asistate de calculator pentru depistarea și clasificarea stadiilor precoce a bolii ficatului gras non-alcoolic (CATDC-NAFLD). Va fi testat şi evaluat prototipul CATDC-NAFLD.
2015
Vor fi elaborate criterii (scoruri) analogice criteriilor Hamaguchi, care vor include atât semne ultrasonografice, cât şi hepatologice.
2013
150.0
2014
150.0
2015
100.0
2013
0.0
2014
0.0
2015
0.0