Implementarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice pentru producerea şi utilizarea masei vegetale în scopuri energetice în Grădina Botanică AŞM

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Hăbăşescu Ion Teodor
12.824.16.158T
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileTransfer tehnologic2012-08-01 - 2013-12-31
2012
Va fi elaborată schema tehnologică pentru condiţionarea şi peletizarea masei vegetale. Va fi actualizată documentaţia tehnică şi confecţionate mijloacele tehnice pentru condiţionarea şi peletizarea masei Vegetale, apoi montate, ajustate şi prealabil încercate.
2013
Va fi elaborată documentaţia tehnică pentru uscarea şi brichetarea masei vegetale. Va fi elaborată schema de amplasare a utilajului liniei pentru uscarea şi brichetarea masei vegetale. Va fi confecţionată şi testată linia pentru uscarea şi brichetarea masei vegetale.
2012
400.0
2013
200.0
2012
0.0
2013
0.0