Elaborarea și implementarea technologiei şi instalației-pilot energoefeciente de procesare a plantelor aromatice pentru gospodăriile de fermieri

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Filip Boris Sava
13.824.14.167T
Gospodaria Ţărănească „Andrei Gârlea Pavel“
2013
Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Transfer tehnologic2013-01-01 - 2013-12-31
2013
Va fi elaborată documentaţia tehnică a instalaţiei de procesare a plantelor aromatice. Va fi efectuată asamblarea şi ajustarea instalaţiei experimentale. Vor fi efectuate încercări prealabile ale instalaţiei experimentale în condiţii de câmp. Vor fi determinaţi parametrii tehnici în diferite regimuri de lucru. În baza rezultatelor încercărilor prealabile vor fi elaborate propuneri de modernizare a instalaţiei.
2013
470.0
2013
470.0