Implementarea tehnologiei inovaţionale de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor din mun. Chişinău

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şofransky Valentin Nicolae
12.824.08.151T
ABS SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2012-01-01 - 2012-12-31
2012
Va fi proiectată şi construită staţia de sortare a deşeurilor de masă plastică. Se va achiziţiona, monta şi pune în funcţiune utilajul de prelucrare şi sortare a deşeurilor.
2012
500.0
2012
0.0