Studierea şi evaluarea particularităţilor epidemiologice şi eficacităţii măsurilor de combatere a gripei şi infecţiilor respiratorii virale acute

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Scoferţă Petru Grigorie
09.817.09.009A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi apreciaţi agenţii etiologici aflaţi în circulaţie, nivelul morbidităţii prin gripă şi infecţii respiratorii viral acute (IRVA) la diferite grupe de populaţie, tendinţa procesului epidemic, imunitatea colectivă şi influenţa ei asupra procesului epidemic. Va fi elaborată o Circulară/Dispoziţie a Ministerului Sănătăţii despre măsurile de profilaxie şi combatere a gripei şi IRVA.
2010
Vor fi determinaţi agenţii etiologici ai gripei (sezoniere şi pandemice) şi IRVA aflaţi în circulaţie, ponderea lor în structura etiologică a gripei la diferite grupe de populaţie, intensitatea procesului epidemic prin gripă şi IRVA în dependenţă de agenţii etiologici, eficacitatea măsurilor de profilaxie a gripei. Va fi emisă Dispoziţia Ministerului Sănătăţii privind măsurile de profilaxie şi combatere a gripei şi IRVA şi pregătirea către sezonul gripal nou 2010-2011.
2009
212.8
2009
265.0
2010
257.3
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0