Prelucrarea integrală a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Duca Gheorghe Grigore
11.824.08.136T
SRL Uispac
2011
Institutul de Chimie al AŞM
2012
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2011-02-10 - 2012-12-31
2011
Vor fi obţinute produse noi în urma prelucrării şi reciclării deşeurilor de mase plastice.
2012
Vor fi propuse metode de analiză şi separare a deşeurilor de masă plastică. Va fi montată instalaţia pilot pentru prelucrarea integrală a deşeurilor de masă plastică cu obţinerea produselor finite (parţial) noi. Va fi elaborat regulamentul tehnologic intern de prelucrare integrală a deşeurilor de mase plastice.
2011
600.0
2012
600.0
2011
0.0
2012
0.0