Elaborarea sistemului geoinformaţional al calităţii solurilor pentru agricultura performantă în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rozloga Iurii Grigorii
11.824.04.134T
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2011-02-10 - 2011-12-31
2011
Va fi digitalizată structura învelişului de sol şi va fi elaborat sistemul geoinformaţional al calităţii solurilor pentru agricultura performantă în Republica Moldova
2011
599.1
2011
0.0