Elaborarea hărților susceptibilității terenurilor la procese geomorfologice din limitele Podișului Ciulucurilor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bejan Iurie Vladimir
12.819.18.10A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2012-01-02 - 2013-12-31
2012
Vor fi elaborate hărțile (scara 1:50000) în format digital privind susceptibilitatea terenurilor la alunecari, la procesele de ravinare și inventarul cu alunecări de teren și ravene, ce vor servi ca suport informațional la elaborarea măsurilor de combatere a fenomenilor geomorfologice de risc.
2013
Va fi elaborată harta şi baza de date a inventarului ravenelor. Va fi elaborată harta susceptibilităţii teritoriului la ravenare prin metoda ratei de frecvenţă.
2012
90.0
2013
95.0
2012
0.0
2013
0.0