Diversitatea, importanţa şi particularităţile adaptive ale faunei de vertebrate terestre (mamifere, păsări, reptile, amfibieni) in ecosisteme recreative şi urbane

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sochircă (Vasilașcu) Natalia Nicolae
12.819.18.06A
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2012-01-02 - 2013-12-31
2012
Va fi relevată diversitatea şi structura comunităţilor de vertebrate terestre din ecosistemele recreative şi urbane; importanţa unor grupuri de vertebrate terestre în ecosisteme recreative şi urbane. Vor fi obţinute date noi privind spectrul trofic al grupelor de animale studiate.
2013
Vor fi evidenţiate particularităţile adaptive a faunei de vertebrate terestre în ecosistemele puternic antropizate; va fi relevat rolul ecosistemelor urbane în calitate de oaze biocenotice pe viitor „insule salvatoare” pentru unele specii de vertebrate terestre şi pentru conservarea biodiversităţii; vor fi elaborate recomandări practice de reglare a speciilor dăunătoare din punct de vedere economic şi epidemiologic în zonele urbane, de atragere şi menţinere a faunei reglatoare (mamifere insectivore şi miofage, păsări insectivore şi răpitoare, reptile, amfi bieni), conservare a speciilor rare de vertebrate terestre; va fi editată şi diseminată prin intermediul organizaţiilor implicate în sfera turismului o broşură cu informaţii despre importanţa faunei şi normele de comportament ale populaţiei în zonele recreaţionale.
2012
85.0
2013
85.0
2012
0.0
2013
0.0